Blíží-li se konec platnosti Vašeho certifikátu pro EET, vygenerujte si nový certifikát a následně jej aktualizujte do pokladního systému Vaší čerpací stanice. Na konec platnosti certifikátu Vás upozorní pokladní systém, případně je možné provést kontrolu platnosti v programu BackOffice. Vlastní proces výměny certifikátu za nový obsahuje 2 samostatné kroky:

  • Vygenerování nového certifikátu ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále daneelektronicky.cz
  • Aktualizace na nový certifikát v pokladním systému Vaší čerpací stanice

Vygenerování nového certifikátu

Důležité upozornění

Při generování nového certifikátu důrazně doporučujeme vyhnout se kroku zneplatnění stávajícího certifikátu. Tento starý certifikát nechejte doběhnout do jeho konce platnosti! Vyhnete se tak případným problémům, kdy se z nějakých důvodů nepodaří zprovoznit nový certifikát na všech Vašich pokladnách a tím byste začali vydávat neplatné daňové doklady nezaregistrované na EET serveru. Takovéto neplatné doklady je mnohdy velmi časově a finančně náročné dodatečně úspěšně zaregistrovat na serveru EET.

Aktualizace na nový certifikát v pokladním systému

Pro aktualizaci certifikátu v pokladním systému vaší čerpací stanice, použijte postupy uvedené v přiložených pdf souborech: