• icon

  Monitoruje všechny typy našich Outdoor samoobslužných tankovacích automatů CardManager

 • icon

  Monitoruje všechny typy našich Indoor samoobslužných kiosků

ECR MONITORING je jedním z našich centrálních systémů vyvinutých pro sledování stavu komponent našich pokladních systémů instalovaných na čerpacích stanicích. Naši zákazníci, servisní partneři i tým servisní podpory pomocí tohoto nástroje sledují jejich aktuální provozní stav, který je v centrálním systému aktualizován každé dvě minuty. Získaný stav se zobrazuje prostřednictvím webové aplikace na servisním dispečinku v režimu provozního semaforu na velkoplošných obrazovkách.

Přístup do aplikace je dále možný přes internetové prohlížeče pro podrobný náhled aktuálních i historických informací o stavu zařízení. Aplikace byla vyvinuta pro práci a responzivní zobrazení na různých typech zařízení jako jsou velkoplošné obrazovky, stolní PC, tablety či mobilní zařízení. Pro všechny typy monitorovaných událostí a změn jejich stavů je možné nastavit automatické zasílání v podobě SMS nebo emailů.

Centrální monitoring nám umožňuje

 • icon

  proaktivně monitorovat síťovou a provozní dostupnost všech připojených komponent

 • icon

  pomocí provozního semaforu mít jasný přehled o zařízení s problémem, varováním nebo chybou, kterou je třeba řešit

 • icon

  centralizovat dohled nad provozními stavy zařízení, kupříkladu: dochází papír, došel papír v tiskárně dokladů, aktuální stav bankovek v trezoru, stav platebního zařízení, stav připojení k výdejní technologii a další

 • icon

  sledovat a z historie událostí vyhodnocovat všechny systémové informace a stavy, které jsou klíčové pro bezchybný provoz zařízení na čerpacích stanicích

 • icon

  zobrazit historii varovných a chybových stavů pro analýzu a předcházení provozních problémů

 • icon

  nastavení zasílání aktuálních provozních informací přes SMS/email na vedoucí čerpacích stanic, konkrétní watchmeny, nebo na provozní oddělení zákazníka, bez nutnosti se přihlašovat do centrální aplikace

 • icon

  archivovat aktuální konfiguraci zařízení a jejich změny na čerpacích stanicích

 • icon

  integraci s helpdesk systémem UNICODE a helpdesk systémy třetích stran

 • icon

  evidovat uživatele, jejich kontaktní údaje a role pro oprávněný přístup do systému

 • icon

  umožnit konkrétním uživatelům přístup pouze k jejich provozovaným čerpacím stanicím a zařízením

Obrazovky aplikace

 • icon

  Poslední dvě komponenty ECR Euroshop POS a BOS budou připojeny k monitoringu v roce 2023.