Pokladní systém EuroShop3 představuje komplexní řešení Pokladny a Back Office pro řízení a provoz čerpacích stanic. Je vybaven množstvím funkcionalit, jejichž vývoj se opírá o více jak 20leté zkušenosti v oboru a pokrývá tak potřeby malých provozovatelů i velkých řetězců.

Díky kombinovatelnosti jednotlivých funkčních modulů se systém snadno přizpůsobí všem požadavkům každého provozovatele a je tak ideálním řešením pro čerpací stanice všech typů a velikostí. 

Systém tvoří:

Pro detailní informace navštivte produktové stránky EUROSHOP

Ochrana dat

EuroShop3 je zajištěný proti ztrátě dat díky sofistikovanému řízení pravidelných automatických záloh. Záloha může být provedena dle potřeby i manuálně. Ochrana dat v systému je zajištěna také opatřeními proti zneužití neautorizovaných přístupů. Použití každé funkcionality je založeno na přidělených uživatelských právech. Provozovatel čerpací stanice může nastavit rozdílná práva pro každého uživatele jak na pokladně, tak v kanceláři.

Bezpečnostní vlastnosti systému

 • Autorizovaný přístup do řídicího systému
 • Režim provozu STANDALONE
  (24 hodin provozu bez databázového serveru)
 • Autorizovaný přístup do operačního systému
 • Přístup založen na udělených uživatelských právech
 • Řízení záložních zdrojů – UPS

Pokladna zajišťuje prodej pohonných hmot, zboží a služeb a řízení z pozice obsluhy stanice.  Ergonomie pokladny EuroShop byla uzpůsobena pro nejrychlejší prodej paliv, suchého zboží a služeb. Stavy stojanů jsou zobrazovány po celou dobu tankování. Nejprodávanější položky mohou být nastaveny na oblíbených klávesách. Systém akceptuje všechny typy plateb.

Pokladna výrazně podporuje aktivní nabídku obsluhy a celkové zvyšování prodejů. Uživatelské prostředí je příjemné a jednoduché na ovládání. Obsluha snadno kontroluje všechny procesy na čerpací stanici, jako je manipulace s PHM, ovládání výdejních stojanů, ovládání gastro zařízení nebo myček atd. Pro pokladnu byl zvolen příjemný barevný design, který chrání obsluhu před únavou zraku.

Shrnutí

 • Prodej pohonných hmot, suchého zboží a služeb
 • Řízení všech typů výdejních stojanů PHM a provozních kapalin včetně dobíjecích stanic, cenových totemů, hladinoměrů a tankautomatů
 • Akceptace všech typů hotovostních i bezhotovostních plateb
 • Fakturační, slevové a předplacené karty
 • Až 360 oblíbených kláves
 • Rychlé odbavení transakce, snadná obsluha
 • Nástroje pro zvýšení prodejů
 • On-line připojení mycích linek
 • Restaurační provoz – stolový, samoobslužný režim

Back Office je klíčový nástroj pro řízení a management čerpací stanice, který umožňuje provádět veškeré nastavení systému – od objednávek, příjmu zboží, kompletní evidence skladu až po vyúčtování a tisk přehledů. Umožňuje práci na několika úkolech současně. V rozdělených oknech manažer čerpací stanice snadno naráz zkontroluje například vyúčtování směn, stavy skladu a dodávky PHM. Skladové hospodářství zahrnuje také receptury pro gastro provoz.

Zvláštní pozornost je věnována zákaznickým promoakcím a podpoře aktivní nabídky prodeje. Všechny data čerpací stanice jsou k dispozici v přehledných reportech. Back Office obsahuje i kontrolní modul monitoringu rizikových operacích provedených na pokladně. Uživatelské profily umožňují nastavit vlastnosti pro každého uživatele individuálně.

Shrnutí

 • Vyúčtování směn čerpací stanice
 • Detailní přehledy a grafy
 • Skladové hospodářství a cenotvorba
 • Zákaznické promoakce
 • Inventura zboží za provozu se sledováním prodejů
 • Automatické návrhy objednávek
 • Automatická fakturace a tisk regálových cenovek
 • Podrobná kontrola obsluhy
 • Pokročilé nastavení uživatelských práv 
 • Používání MDE – přenosných datových terminálů pro evidenci suchého zboží

Web Office je komplexní centrální systém určený k řízení a kontrole sítě čerpacích stanic. Zastřešovat může malé sítě třeba již od dvou stanic, rozsahem funkcionalit ale plnohodnotně pokrývá i potřeby velkých sítí a nadnárodních korporací. Nejnovější generace centrálního řešení je dostupná z jakéhokoliv mobilního zařízení připojeného k internetu. Aplikace je komfortně ovladatelná z počítače, tabletu i mobilního telefonu.

Ve Web Office je možné sledovat klíčové informace souhrnně za celou síť i po jednotlivých stanicích. Základní přehled tvoří semaforový systém stavu nádrží, přehled podezřelých operací provedených na pokladně, přehled tržeb a přehled aktuálních cen PHM. Dále se menu skládá z řídících modulů:

MODULY Web Office

Správa suchého zboží a skupin zboží

Zde se nastavuje rozsah sortimentu a prodejní podmínky produktů v rámci celé společnosti. Zboží může být povoleno pro všechny nebo jen vybrané čerpací stanice. Dále je zde možné spravovat požadavky na rozšíření sortimentu zaslané z jednotlivých stanic. Rozdělení zboží do kategorií zjednodušuje jejich řízení i vyhodnocení prodejů.

Cenotvorba suchého zboží a PHM

Tyto moduly umožňují nastavení cen suchého zboží / PHM napříč celou sítí čerpacích stanic. U větších zákazníků je možné pro usnadnění práce rozdělit stanice do jednotlivých skupin v rámci kterých budou ceny řízené. Ceny PHM i suchého zboží mohou být na každé jednotlivé stanici různé. Přecenění lze plánovat na konkrétní datum a čas.

Vyúčtování čerpacích stanic

Zde jsou monitorována prodejní data všech čerpacích stanic, která jsou následně zpracována do vyúčtování mezi čerpací stanicí a centrálou.

Staniční zákazníci

V rámci tohoto modulu je možné řídit jednotlivé staniční zákazníky, vydané karty, nastavení slevových a restrikčních profilů sortimentu i bonusové slevové karty.

Marketing

V tomto modulu je možné nastavit pravidla a podmínky zákaznických promoakcí provozovaných v síti čerpacích stanic či na vybraných stanicích.

Logistika PHM

Slouží ke sledování dodávek a ostatních manipulací s PHM na čerpacích stanicích. Veškeré pohyby PHM v rámci sítě jsou monitorovány a sekundárně schvalovány. Jedná se o silný nástroj pro prevenci ztrát PHM na čerpacích stanicích.

Fakturace

Podmínky pro fakturaci se definují v samostatném modulu. Fakturačním odběratelům je generována jedna faktura za transakce provedené kdekoliv v rámci celé sítě.

Reporty

Komplexní přehledy všech získaných dat a jejich export do standardních formátů PDF, XLS, CSV.