UNICODE SYSTEMS je dominantním dodavatelem informačních systémů pro retail čerpacích stanic pohonných hmot v České republice a v dalších zemích Evropy. Tento velmi obsáhlý obor pokrývají naše IT řešení v celé šíři od řízení technologie až po manažerské systémy pro centrály petrolejářských společností. S vývojem a implementací systémů máme více než 25 let zkušeností. Součástí naší práce je kromě vývoje i servisní činnost ve formě technologické a IT podpory. 

Dodáváme inovativní produkty, úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a velice často stanovujeme v tomto oboru nové standardy. Pracujeme s nejvyšší odpovědností a naše řešení pomáhají našim zákazníkům zvyšovat produktivitu a konkurenceschopnost čerpacích stanic. Naše řešení je v provozu na více než 5 000 čerpacích stanicích a několika desítkách centrál petrolejářských společností. 

Hlavní činnosti společnosti

 • Informační systémy pro veřejné čerpací stanice (POS a BOS systémy)
 • Bezobslužné platební terminály (OPT) a systémy
  pro veřejné i neveřejné čerpací stanice
 • Věrnostní systémy
 • Systémy pro centrální řízení čerpacích stanic (HOS)

 

 • Centrální systémy pro řízení platebních karet
  (Card Management systémy, Autorizační centrum)
 • Kompetenční centrum poskytující plnou IT a provozní podporu
  vlastních systémů i systémů třetích stran

HISTORIE SPOLEČNOSTI

1990
1996
1998
1999
2000
2001
2002-2004
2005-2007
2009-2010
2011-2017
2021
2021
2022
2022

1990

Unicode Systems byl založen v roce 1990 a vstoupil na trh IT v oblasti čárových kódů a identifikačních technologií.
Ve stejném roce byly jeho aktivity rozšířeny na IT řešení pokladních systémů.
.
.
.

1996

Vstoupili jsme na trh s novým konceptem řešení pokladních systémů („Shop97” POS, BOS systém) na platformě Windows 95.
Tento krok se ukázal být strategickým rozhodnutím pro naši budoucnost a pronikli jsme tak na vysoce konkurenční trh Retail IT řešení.
.
.
.

1998

Zahájili jsme vývoj centrálního HOS. Prvním produktem v této oblasti byla instalace v centrále společnosti TOTAL ČR.

1999

Dosáhli jsme 5% podílu na trhu mezi poskytovateli řídících systémů pro čerpací stanice v České republice (cca 100 čerpacích stanic), počet instalací dosáhl na konci tohoto roku 200. Realizované objednávky zahrnovaly provozovatele čerpacích stanic TAMOIL a TOTAL CZ. Na konci roku 1999 tržní podíl překročil 10 %.
.
.

2000

Pokračujeme v navyšování tržního podílu na českém trhu a na konci roku 2000 dosahujeme 13 % (260 čerpacích stanic).
V témže roce vstupujeme na trh se systémem nové generace – Shop2000 založeným na platformě Microsoft Visual FoxPro.
Rok 2000 je také rokem zahájení obchodní spolupráce s IBM a produkt Shop2000 byl optimalizován pro provoz na hardware platformy IBM SurePOS 500.
Uvedli jsme na trh první verzi centrálního řídícího systému Shop2000 Enterprise, založenou na platformě MS SQL Server a ASP web technologies.
.

2001

Rozšiřujeme své aktivity na zahraniční trhy v Rakousku – certifikace pro Shop2000 pod obchodní značkou Tankstelle 2000 a v Německu – první pilotní instalace. Náš tržní podíl v ČR dosáhl 16 % (320 instalací).
.
.
.

2002-2004

Uvedli jsme na trh novou značku informačního systému – systém EuroShop – jako mezinárodní verzi založenou na předchozích řešeních.
Zlomovým momentem pro nový produkt bylo využití flexibilní MS SQL platformy, která umožnila rychlé plnění požadavků ze strany zákazníků. Ve stejném roce jsme se stali vítězem ve výběru dodavatele na implementaci systému pro 200 čerpacích stanic Čepro a.s./EuroOil.
Založili jsme společnost Unicode Service specializující se na poskytování instalací a servisní podpory.
.

2005-2007

Náš další obchodní úspěch nastal vstupem produktu EuroShop na trh v EU. Účast v zahraničních tendrech vedla k získání 3 důležitých kontraktů – Agip Česká republika a Slovensko, Slovnaft Česká republika a největší – OMV Česká republika.
V roce 2005 byla vydána první verze centrálního řídícího systému EuroShop Enterprise.
Na konci roku 2007 dosáhly naše produkty tržního podílu v České republice 65 % v segmentu veřejných čerpacích stanic (více než 1400 instalací) a 60 % v segmentu samoobslužných stanic (400 terminálů).

2009-2010

Náš podíl na tuzemském trhu se pohybuje okolo 80-85 % (POS, BOS, HOS and OPT).
V ČR a EU jsou úspěšně provozovány systémy EuroShop POS, BOS a HOS v řetězcích čerpacích stanic:
OMV – Česká republika, Rakousko, Maďarsko. Celkem 840 stanic. ENI Agip – Rakousko. 300 stanic + 3 národní HOS, Agip Rakousko je společný projekt IBM a Unicode. Věrnostní systém byl dokončen v 05-2010.
Unipetrol/BENZINA (skupina PKN ORLEN) – 330 čerpacích stanic, HOS, centrální Card management system, integrace na SAP.

2011-2017

Vstupujeme do dalších zemí jihovýchodní Evropy: Slovinska, Srbska, Rumunska, Moldávie a Bulharska. Projekt implementace a zavedení ECS EuroShopu je celkem na 940 stanicích. Vstupujeme také na polský trh, kde instalujeme EuroShop ECR pro 30 stanic Tesco.
Rozvíjíme novou generaci OPT a na český, slovenský a rakouský trh uvádíme mobilní platformy (mobilní platební centrum EuroShop, mobilní APP pro maloobchod s benzínem) a zahajujeme novou generaci EuroShop ECR + EuroShop HOS nazvanou EuroShop Business a to vše v průběhu budování nového technologického centra v Brně.

2021

Zprovozňujeme první samoobslužné plnící stanice LNG společnosti GasNet. Toto palivo považujeme za jedno z mála alternativních paliv pro kamionovou dopravu, kterým patří budoucnost.

2021

Představujeme dlouho očekávanou mobilní aplikaci věrnostního systému uniPAY. Do mobilní aplikace se mohou připojit všechny veřejné čerpací stanice využívající naše POS systémy. Více na webu: www.unipay.club

2022

Nová produktová řada pro myčky je reakcí na zvýšený zájem o integraci mycích portálů a mycích boxů. Představujeme nový platební automat CAR Wash, který je určen k prodeji a uplatnění mycích programů nejen na portálových myčkách, ale také k jejich řízení. Tento typ platebního OPT automatu je možné využít i pro reinstalace tankovacích automatů naší původní řady MiniMaster z let 1998.

2022

Představujeme další novinku – ECR Monitoring. Tato aplikace umožňuje reálné ON-LINE sledování stavu, provozu a hardware každého připojeného OPT automatu. Proaktivní monitoring sleduje komunikaci a funkčnost všech komponent. Detailní rozklad dostupných operací, včetně historie, umožňuje preventivní i operativní řešení různých provozních situací.   

UNICODE SYSTEMS JE ČLENEM

Mezi naše zákazníky patří i největší petrolejářské řetězce