Pro naše zákazníky poskytujeme hostování systémů Web Office, Autorizačního centra a ostatních centrálních řešení. Zákazníkovi tak odpadá nákladná investice a údržba vlastního datového centra. Datové centrum UNICODE je provozováno formou privátního cloudu ve vysoce zabezpečené serverové farmě u společnosti T-Mobile.

Centrum disponuje vysoce výkonnými servery a zálohovanými datovými linkami o vysoké rychlosti. Z bezpečnostních důvodů je DCU umístěno v prostorách s nepřetržitým dohledem a omezeným přístupem na základě osobní bezpečnostní karty a biometrie. DCU rovněž splňuje nejpřísnější požadavky pro nepřetržitý chod, díky kterým poskytuje svým zákazníkům služby v režimu vysoké dostupnosti.

V DCU je umístěno i Autorizační centrum ACU pro fleetové karty, jehož součástí jsou dva tzv. HSM moduly, zabezpečující nejvyšší ochranu kryptování PINů (HSM – Hardware Security Module).

Tím je zajištěna špičková ochrana v oblasti bezpečného generování a uchovávání klíčů a provádění výpočetně náročných kryptografických operací, spojených s akceptací platebních karet.

Datové centrum UNICODE vám šetří investiční a provozní náklady na vaše centrální systémy.