Centrální řešení pro korporátní zákazníky

EuroShop Head Office System je komplexní centrální systém určený k řízení a kontrole sítě čerpacích stanic. Nejnovější generace je dostupná z jakéhokoliv mobilního zařízení připojeného k internetu.  Systém je možno propojit s ekonomickými systémy jako např. SAP, Oil&GAS, SAP Retail. 

Tento komplexní centrální řídicí systém je určený ke kontrole a řízení sítě čerpacích stanic a umožňuje přístup ke všem informacím z celé sítě, a to bez ohledu na jejich počet. S HOS je možné řídit všechny části provozu a obchodu na čerpacích stanicích.

Systém dále umožňuje:

  • Centrální zálohy dat, které jsou poskytovány jako druh služby
  • Možnost propojit čerpací stanice jednotlivých partnerů do jednotné sítě
  • Možnost připojit franšízové čerpací stanice
  • Vzdálená údržba a update softwaru

Moduly

Správa suchého zboží / skupiny zboží – zde se nastavuje rozsah sortimentu a prodejní podmínky produktů v rámci celé společnosti. Zboží může být povoleno pro všechny nebo vybrané čerpací stanice. Dále je zde možné spravovat požadavky na rozšíření sortimentu ze strany jednotlivých stanic. Rozdělení zboží do jednotlivých kategorií zjednodušuje jejich řízení. Jedná se o základní část řízení prodeje suchého zboží.

Cenotvorba suchého zboží – tento modul umožňuje řízení cen suchého zboží napříč celou sítí čerpacích stanic. Za tímto účelem je možno rozdělit stanice do jednotlivých skupin  a nastavit ceny skupin dle lokálních potřeb. Přecenění může být povedeno ručně, automaticky dle nastavených pravidel. Pro nastavení je možno použít monitoring konkurenčních cen.

Vyúčtování čerpacích stanic (vyúčtování dne, měsíce, roku) – zde jsou monitorována prodejní data všech čerpacích stanic, která jsou následně zpracována do vyúčtování mezi čerpací stanicí a centrálou.

Logistika PHM – slouží ke sledování dodávek a ostatních manipulací s PHM na čerpacích stanicích. Veškeré pohyby PHM v rámci sítě jsou sledovány a schvalovány zodpovědným oddělením. Jedná se o silný nástroj pro prevenci ztrát PHM na čerpacích stanicích.

Cenotvorba PHM – je spojena s logistikou PHM a slouží k nastavení cen a marží v celé síti čerpacích stanic.

Reporty – poskytují reporty všech získaných dat a  jejich export do ostatních formátů jako např. PDF, XLS, CSV.

Staniční zákazníci – v rámci tohoto modulu je možné řídit jednotlivé fakturační zákazníky, vydané karty, nastavení slevových a restrikčních profilů sortimentu.

Marketing –  Zde se nastavují veškerá pravidla a podmínky zákaznických promoakcí provozovaných v síti čerpacích stanic. Je možné nastavit délku trvání, zahrnuté produkty a oblast platnosti.