2011-2017

Vstupujeme do dalších zemí jihovýchodní Evropy: Slovinska, Srbska, Rumunska, Moldávie a Bulharska. Projekt implementace a zavedení ECS EuroShopu je celkem na 940 stanicích. Vstupujeme také na polský trh, kde instalujeme EuroShop ECR pro 30 stanic Tesco. Rozvíjíme novou generaci OPT a na český, slovenský a rakouský trh uvádíme mobilní platformy (mobilní platební centrum EuroShop, mobilní…

Details

2009-2010

Náš podíl na tuzemském trhu se pohybuje okolo 80-85 % (POS, BOS, HOS and OPT). V ČR a EU jsou úspěšně provozovány systémy EuroShop POS, BOS a HOS v řetězcích čerpacích stanic: OMV – Česká republika, Rakousko, Maďarsko. Celkem 840 stanic. ENI Agip – Rakousko. 300 stanic + 3 národní HOS, Agip Rakousko je společný projekt IBM…

Details

2005-2007

Náš další obchodní úspěch nastal vstupem produktu EuroShop na trh v EU. Účast v zahraničních tendrech vedla k získání 3 důležitých kontraktů – Agip Česká republika a Slovensko, Slovnaft Česká republika a největší – OMV Česká republika. V roce 2005 byla vydána první verze centrálního řídícího systému EuroShop Enterprise. Na konci roku 2007 dosáhly naše produkty tržního podílu v České republice…

Details

2002-2004

Uvedli jsme na trh novou značku informačního systému – systém EuroShop – jako mezinárodní verzi založenou na předchozích řešeních. Zlomovým momentem pro nový produkt bylo využití flexibilní MS SQL platformy, která umožnila rychlé plnění požadavků ze strany zákazníků. Ve stejném roce jsme se stali vítězem ve výběru dodavatele na implementaci systému pro 200 čerpacích stanic…

Details

2001

Rozšiřujeme své aktivity na zahraniční trhy v Rakousku – certifikace pro Shop2000 pod obchodní značkou Tankstelle 2000 a v Německu – první pilotní instalace. Náš tržní podíl v ČR dosáhl 16 % (320 instalací).
.
.
.

2000

Pokračujeme v navyšování tržního podílu na českém trhu a na konci roku 2000 dosahujeme 13 % (260 čerpacích stanic). V témže roce vstupujeme na trh se systémem nové generace – Shop2000 založeným na platformě Microsoft Visual FoxPro. Rok 2000 je také rokem zahájení obchodní spolupráce s IBM a produkt Shop2000 byl optimalizován pro provoz na hardware platformy…

1999

Dosáhli jsme 5% podílu na trhu mezi poskytovateli řídících systémů pro čerpací stanice v České republice (cca 100 čerpacích stanic), počet instalací dosáhl na konci tohoto roku 200. Realizované objednávky zahrnovaly provozovatele čerpacích stanic TAMOIL a TOTAL CZ. Na konci roku 1999 tržní podíl překročil 10 %.
.
.

1998

Zahájili jsme vývoj centrálního HOS. Prvním produktem v této oblasti byla instalace v centrále společnosti TOTAL ČR.
.
.
.
.

1996

Vstoupili jsme na trh s novým konceptem řešení pokladních systémů („Shop97” POS, BOS systém) na platformě Windows 95.
Tento krok se ukázal být strategickým rozhodnutím pro naši budoucnost a pronikli jsme tak na vysoce konkurenční trh Retail IT řešení.
.
.
.

1991

Zahájili jsme aktivity spojené s vývojem a implementací OPT (Outdoor Payment Terminal) pro bezobslužné čerpací stanice.
.
.
.
.