2022

Představujeme další novinku – ECR Monitoring. Tato aplikace umožňuje reálné ON-LINE sledování stavu, provozu a hardware každého připojeného OPT automatu. Proaktivní monitoring sleduje komunikaci a funkčnost všech komponent. Detailní rozklad dostupných operací, včetně historie, umožňuje preventivní i operativní řešení různých provozních situací.   

2022

Nová produktová řada pro myčky je reakcí na zvýšený zájem o integraci mycích portálů a mycích boxů. Představujeme nový platební automat CAR Wash, který je určen k prodeji a uplatnění mycích programů nejen na portálových myčkách, ale také k jejich řízení. Tento typ platebního OPT automatu je možné využít i pro reinstalace tankovacích automatů naší…

2021

Představujeme dlouho očekávanou mobilní aplikaci věrnostního systému uniPAY. Do mobilní aplikace se mohou připojit všechny veřejné čerpací stanice využívající naše POS systémy. Více na webu: www.unipay.club

2021

Zprovozňujeme první samoobslužné plnící stanice LNG společnosti GasNet. Toto palivo považujeme za jedno z mála alternativních paliv pro kamionovou dopravu, kterým patří budoucnost.

2011-2017

Vstupujeme do dalších zemí jihovýchodní Evropy: Slovinska, Srbska, Rumunska, Moldávie a Bulharska. Projekt implementace a zavedení ECS EuroShopu je celkem na 940 stanicích. Vstupujeme také na polský trh, kde instalujeme EuroShop ECR pro 30 stanic Tesco. Rozvíjíme novou generaci OPT a na český, slovenský a rakouský trh uvádíme mobilní platformy (mobilní platební centrum EuroShop, mobilní…

2009-2010

Náš podíl na tuzemském trhu se pohybuje okolo 80-85 % (POS, BOS, HOS and OPT). V ČR a EU jsou úspěšně provozovány systémy EuroShop POS, BOS a HOS v řetězcích čerpacích stanic: OMV – Česká republika, Rakousko, Maďarsko. Celkem 840 stanic. ENI Agip – Rakousko. 300 stanic + 3 národní HOS, Agip Rakousko je společný projekt IBM…

2005-2007

Náš další obchodní úspěch nastal vstupem produktu EuroShop na trh v EU. Účast v zahraničních tendrech vedla k získání 3 důležitých kontraktů – Agip Česká republika a Slovensko, Slovnaft Česká republika a největší – OMV Česká republika. V roce 2005 byla vydána první verze centrálního řídícího systému EuroShop Enterprise. Na konci roku 2007 dosáhly naše produkty tržního podílu v České republice…

2002-2004

Uvedli jsme na trh novou značku informačního systému – systém EuroShop – jako mezinárodní verzi založenou na předchozích řešeních. Zlomovým momentem pro nový produkt bylo využití flexibilní MS SQL platformy, která umožnila rychlé plnění požadavků ze strany zákazníků. Ve stejném roce jsme se stali vítězem ve výběru dodavatele na implementaci systému pro 200 čerpacích stanic…

2001

Rozšiřujeme své aktivity na zahraniční trhy v Rakousku – certifikace pro Shop2000 pod obchodní značkou Tankstelle 2000 a v Německu – první pilotní instalace. Náš tržní podíl v ČR dosáhl 16 % (320 instalací).
.
.
.

2000

Pokračujeme v navyšování tržního podílu na českém trhu a na konci roku 2000 dosahujeme 13 % (260 čerpacích stanic). V témže roce vstupujeme na trh se systémem nové generace – Shop2000 založeným na platformě Microsoft Visual FoxPro. Rok 2000 je také rokem zahájení obchodní spolupráce s IBM a produkt Shop2000 byl optimalizován pro provoz na hardware platformy…