Vstup na evropský trh

Náš další obchodní úspěch nastal vstupem produktu EuroShop na trh v EU. Účast v zahraničních tendrech vedla k získání 3 důležitých kontraktů – Agip Česká republika a Slovensko, Slovnaft Česká republika a největší – OMV Česká republika. V roce 2005 byla vydána první verze centrálního řídícího systému EuroShop Enterprise. Na konci roku 2007 dosáhly naše produkty tržního podílu v České republice 65 % v segmentu veřejných čerpacích stanic (více než 1400 instalací) a 60 % v segmentu samoobslužných stanic (400 terminálů).