Další novinka – ECR Monitoring

Tato aplikace umožňuje reálné ON-LINE sledování stavu, provozu a hardware každého připojeného OPT automatu. Proaktivní monitoring sleduje komunikaci a funkčnost všech komponent. Detailní rozklad dostupných operací, včetně historie, umožňuje preventivní i operativní řešení různých provozních situací.