Od 1. října 2019 je účinný nový zákon o DPH (č. 80/2019 Sb, paragraf 36 a 37), kterým se mimo jiné mění způsob výpočtu DPH, a to nejen na daňových dokladech, ale i ve všech souvisejících reportech a tiskových sestavách s vazbou na účetnictví.

Nový výpočet DPH si vyžadoval náročné úpravy, které bylo nutno zapracovat do všech částí vámi provozovaných informačních systémů.
Z tohoto důvodu je příslušný upgrade softwarové licence zpoplatněn.


Změna výpočtu DPH se týká všech systémů společnosti UNICODE SYSTEMS.

Tzn. SHOP 2000, EUROSHOP, FUEL 2000 Enterprise, FUEL 3000, OPT CardManager, OPT MiniMaster, samostatný SW fakturace a centrál.

Cena upgrade softwaru s novou DPH funkcionalitou

Uprage SW pro 1 čerpací stanici 4 500 Kč

Cena instalace pro 1 čerpací stanici

Abychom předešli hromadění realizačních požadavků zákazníků v posledních dvou týdnech před datem 1. 10. 2019,
motivujeme ke včasné objednávce tímto cenovým zvýhodněním:

Odeslání objednávky
Denní instalace
(8–17 hod.)
Noční a víkendové instalace SW
(pouze po předchozí dohodě)
 do 14. 9. 2019 500 Kč 1 000 Kč
 po 15. 9. 2019­ 1 500 Kč 3 000 Kč

 Poznámka: OPT MiniMaster – cena dle dohody

Podmínky instalace

  • u objednávek odeslaných po 15. 9. 2019 negarantujeme včasnou instalaci do 30.9. 2019
  • cena instalace je uvedena pouze pro standardní postupy formou dálkové správy
  • ceny nestandardních instalací, např. pro tankovací automaty MiniMaster, budou stanoveny individuálně 
  • pokud nebude ze strany zákazníka zajištěna potřebná součinnost, může dojít k navýšení ceny o vícepráce a případné opakované výjezdy. Podmínkami je myšleno např.: správnost zadaných informací do objednávkového formuláře, telefonická dostupnost pracovníka obsluhy pokladny, dostupné počítače apod.

POSTUP objednání 

  • vyplňte prosím objednávkový formulář níže, který zaregistruje váš požadavek
  • následně na váš e-mail obdržíte automatické shrnutí vaší objednávky
  • zákazníci s 5 a více ČS a zákazníci provozující tankovací automat MiniMaster, budou po odesláni vyplněného formuláře kontaktováni
  • následně váš požadavek předáme realizačnímu týmu 
  • servisní technik do 5 pracovních dnů kontaktuje vámi určenou odpovědnou osobu a dohodne termín realizace

KONTAKT:

V případě neporozumění nebo dotazů překračujících rámec těchto instrukcí se, prosím, obraťte na administrátora, kterým je Ing. Michal Hrabčík.
E-mail : dph2019@unicodesys.cz, telefon: 703 318 621. Tato l
inka je dostupná pouze v pracovních dnech od 9 – 17 hodin.