EuroShop Enterprise – Centrální řídicí systém

EuroShop Enterprise slouží ke vzdálenému přenosu dat z čerpacích stanic a jejich následnému zpracování. Systém je možno propojit s ekonomickými systémy jako např. SAP, Oil&GAS, SAP Retail. Kompletní řešení zahrnuje také použití internetu a firemního intranetu.

EuroShop Enterprise je komplexní centrální řídicí systém určený ke kontrole a řízení sítě čerpacích stanic bez ohledu na jejich počet. S tímto systémem je možno řídit všechny části provozu a obchodu na čerpacích stanicích.

Head-Office-with-ESE-on-the-screen

Moduly:

Category management (Správa suchého zboží) (zboží/skupiny zboží) Zde se nastavuje rozsah sortimentu a prodejní podmínky produktů v rámci celé společnosti. Zboží může být povoleno pro všechny nebo vybrané čerpací stanice. Dále je zde možné spravovat požadavky na rozšíření sortimentu ze strany jednotlivých stanic. Rozdělení zboží do jednotlivých kategorií zjednodušuje jejich řízení. Jedná se o základní část řízení prodeje suchého zboží.

Cenotvorba suchého zboží tento modul umožňuje řízení cen suchého zboží napříč celou sítí čerpacích stanic. Za tímto účelem je možno rozdělit stanice do jednotlivých skupin  a nastavit ceny skupin dle lokálních potřeb. Přecenění může být povedeno ručně, automaticky dle nastavených pravidel. Pro nastavení je možno použít monitoring konkurenčních cen.

Vyúčtování čerpacích stanic  (vyúčtování dne, měsíce, roku) Zde jsou monitorována prodejní data všech čerpacích stanic, která jsou následně zpracována do vyúčtování mezi čerpací stanicí a centrálou.

Logistika PHM slouží ke sledování dodávek a ostatních manipulací s PHM na čerpacích stanicích. Veškeré pohyby PHM v rámci sítě jsou sledovány a schvalovány zodpovědným oddělením. Jedná se o silný nástroj pro prevenci ztrát PHM na čerpacích stanicích.

Cenotvorba PHM je spojena s logistikou PHM a slouží k nastavení cen a marží v celé síti čerpacích stanic.

Reporty poskytují reporty všech získaných dat a  jejich export do ostatních formátů jako např. PDF, XLS, CSV.

Staniční zákazníci V rámci tohoto modulu je možné řídit jednotlivé fakturační zákazníky, vydané karty, nastavení slevových a restrikčních profilů sortimentu.

Marketing –  Zde se nastavují veškerá pravidla a podmínky zákaznických promoakcí provozovaných v síti čerpacích stanic. Je možné nastavit délku trvání, zahrnuté produkty a oblast platnosti.

Centrální řídící systém je velmi přínosný nástroj pro provozovatele sítí čerpacích stanic i majitele jednotlivých stanic.

Jednotný řídící systém umožňující přístup ke všem informacím z celé sítě.

  • Centrální zálohy dat, které jsou poskytovány jako druh služby.
  • Možnost propojit čerpací stanice jednotlivých partnerů do jednotné sítě
  • Možnost připojit franšízové čerpací stanice
  • Vzdálená údržba a update softwaru